خط اختصاصی ویژه نمایندگان

 

قیمت خطوط اختصاصی به شرح زیر بوده و شما میتوانید بر حسب نیازتان هر تعداد شماره اختصاصی که نیاز داشته باشید را خریداری فرمایید.

     نکته : تمامی نمایندگان به غیر از نمایندگی درصدی بایستی برای تمامی پنل ها که شماره اختصاصی رایگان ارائه میشود ، هزینه شماره اختصاصی را پرداخت نمایند.

تعرفه خطوط اختصاصی 1000 :

نمونه شماره تعداد ارقام تصادفی انتخابی
1000XXXXXXXXXX 14 138.000 287.500
1000XXXXXXXXX 13 362.000 690.000
1000XXXXXXXX 12 690.000 1.380.000
1000XXXXXXX 11 1.380.000 2.645.000
1000XXXXXX 10 1.725.000 4.025.000
1000xXXXX 9 2.587.500 5.175.000
1000XXXX 8 3.450.000 6.900.000
1000XXX 7 34.500.000
1000XX 6 63.250.000

 

تعرفه خطوط اختصاصی 3000 :

نمونه شماره تعداد ارقام انتخابی یا تصادفی
3000XXXXXXXXXX 14 155.000
3000XXXXXXXXX 12 920.000
3000XXXXXX 10 1.035.000
3000XXXXX 9 استعلام گردد
3000XXXX 8 استعلام گردد

 

تعرفه خطوط اختصاصی 2000 :

نمونه شماره تعداد ارقام تصادفی انتخابی
غیر رند نیمه رند رند
2000XXXXXXXXX 12 2.070.000 2.645.000 3.220.000 379.5000
2000XXXXXX 10 4.025.000 517.5000 7.475.000 10.925.000
2000XXXXX 9 7.475.000 862.5000 10.350.000 14.950.000
2000XXXX 8 12.650.000 14.950.000 16.675.000 26.450.000

 

قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) بایستی از اپراتور استعلام گردد

 

تعرفه خطوط اختصاصی 5000 :

نمونه شماره تعداد ارقام تصادفی انتخابی
50001XXXXXXXXXX 15 800.000 100.000
50001XXXXXXXXX 14 100.000 180.000
50001XXXXXXXX 13 265.000 350.000
50001XXXXXXX 12 650.000 800.000
50001XXXXXX 11 1.300.000 1.500.000
50001XXXXX 10 1.600.000 1.800.000
50001XXXX 9 2.000.000 2.600.000
50001XXX 8 3.000.000 3.700.000
50001XX 7 39.000.000 39.000.000
50001X 6 75.000.000 75.000.000

 

تعرفه خطوط اختصاصی خط ثابت :

نمونه شماره تعداد ارقام قیمت
021XXXXXXXX 10 1.150.000
021XXXXX 7 5.750.000
021XXXX 6 6.900.000

 

 

تعرفه خطوط اختصاصی غیر متناظر با خط ثابت :

ساختارشماره اختصاصی
غیر متناظر
تعداد ارقام بازه قیمت
از تا
21000XX 7 42.550.000 63.250.000
21000XXX 8 25.300.000 42550000
21000XXXX 9 4.025.000 8.050.000
21000XXXXX 10 2.760.000 6.900.000
21000XXXXXX 11 2.070.000 2.760.000
21000XXXXXXX
عدم ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان
12 1.495.000 2.070.000
21000XXXXXXX
با ارائه مدارک قبض تلفن شهرستان
12 1.150.000
21000XXXXXXXX 13 1.380.000
21000XXXXXXXXX 14 1.150.000
21000XXXXXXXXXX 15 1.035.000

 

تعرفه خطوط مجازی :
این خطوط برای ارسال و دریافت فکس و تلفن گویا می باشند

نمونه شماره تعداد ارقام
غیر رند نیمه رند رند
24521XXX 8 1.300.000 3.300.000 5.000.000
24521XX 7 5.000.000 6.500.000 9.900.000
24521X 6 14.500.000

 

 

درصورتیکه شماره ی پیشنهادی از سمت ما باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره ، قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت آنیکال اعلام خواهد شد.

 

 
اشتراک
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق بـه سامانه پیامک آنیکال می باشد.
  
web hit counter