کمیته امداد

 
جذب حامی
معرفی طرح های کمیته مانند :‌ طرح اکرام -طرح آزادی محکومین و ...
اطلاع رسانی شماره حساب جهت واریز نقدی با ارسال پیامک
دریافت انتقادات و پیشنهادات
ارسال پیامک برای فراخوان عمومی
ارسال پیامک با توجه به مناسبتهای ملی و مذهبی و تقارن این مراسم با طرحهای كمیته امداد
ارسال پیامک تشکر پس از کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین
 

 

 
اشتراک
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق بـه سامانه پیامک آنیکال می باشد.
  
web hit counter