اصناف و اتحادیه ها

 
اطلاع رسانی جهت تشکیل مجمع عمومی
اطلاع رسانی اخبار جدید
اطلاع رسانی نرخ های جدید صنف
ارسال وضعیت صدور جواز متقاضیان
ارسال پیامک های تبریک و تسلیت و مناسبت ها به اعضا
دریافت انتقادات و پیشنهادات
دریافت شکایت از مشتریان با ارسال کد واحد صنفی
اطـلاع رسـانی سریــع جهت هشـدار به واحــدهای صـنفی و معرفی کـالاهای تقلبی و روشـهای شناخت آن
بالا بردن سطح علمی و کاربردی مخاطبین
اعلام واحد صنفی برتر درهر ماه و معرفی آن به سایر واحد های صنفی
ارسال مراحل اخذ جواز به مخاطبین در صورت درخواست به طور هوشمند
اطلاع رسانی به واحد های پلمپ شده و مراحل فک پلمپ

 

 

 
اشتراک
 
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق بـه سامانه پیامک آنیکال می باشد.
  
web hit counter